Opis Kolekcji


Czasopisma
 – tu znajdują się wersje cyfrowe czasopism ze zbiorów Biblioteki UM oraz wydawanych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W kolekcji dostępne są numery czasopism współczesnych (chronionych prawem autorskim) oraz XIX i XX wiecznych, do których wygasły autorskie prawa majątkowe.  

Historia nauki i medycyny
 – tu zamieszczane są utwory, które dotyczą historii medycyny, historii medycyny i farmacji na Lubelszczyźnie, historii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W tej kolekcji są umieszczane również dokumenty o obecnie historycznej wartości, w tym rękopisy. Historyczne numery czasopism (przede wszystkim XIX wiecznych i z początku wieku XX) znajdują się w kolekcji „Czasopisma”.

Konferencje
  - w tej kolekcji znajdują się materiały zjazdowe z konferencji organizowanych przez 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Umieszczenie utworów w tej kolekcji jest uzależnione od decyzji organizatora konferencji.

Książki naukowe i monografie
 – w tej kolekcji zamieszczane są książki, których autorzy zdecydowali się na publikację w formie cyfrowej w naszej bibliotece. Każdy utwór jest opatrzony informacją o zasadach, na jakich użytkownikowi wolno korzystać z danego utworu.

Prace doktorskie
 – w tej kolekcji znajdują się prace doktorskie, których obrona miała miejsce począwszy od listopada 2011 r. Kolekcja ta jest stale uzupełniana, a  każdy utwór jest opatrzony informacją o zasadach, na jakich użytkownikowi wolno z niego korzystać. 

Habilitacje
 - w tej kolekcji zamieszczane są rozprawy habilitacyjne, których autorzy zdecydowali się na publikację w naszej bibliotece cyfrowej, są to utwory opublikowane w formie tradycyjnej, a następnie w wersji cyfrowej. 

Lubelska Biblioteka Wirtualna - tu znajdują się utwory zdigitalizowane w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji