Object

Title: Metryka Koronna Księgi Kanclerskie

Call number:

30

Location of original object:

Archiwum Główne Akt Dawnych

Archives:

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, PL 00-263 WARSZAWA ul. Długa 7

Set number:

zespół nr 4

Creator:

Kancelaria Koronna

Dates:

1414-1820

Sizes:

53 mb (790 tomów)

Abstract:

Nazwą Metryki Koronnej (Metrica Regni) określano od XVI w. całość ksiąg powstałych w wyniku działalności kancelarii królewskiej. Księgi te, przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, rozpoczynają się obecnie wraz z początkiem panowania Kazimierza Jagiellończyka (1447 r.), a kończą wraz z upadkiem Rzeczypospolitej po trzecim rozbiorze (1795 r.).

Acts of metrics:

Księgi wpisów oraz księgi dekretów prowadzone były przez kancelarię królewską, począwszy od połowy XV w. Z biegiem lat wyodrębniły się osobne serie ksiąg: Księgi Poselstw (przełom XV i XVI w.), Księgi Pieczętne (połowa XVII w.), Księgi Kanclerskie (połowa XVIII w.). Po 1526 r. do Metryki Koronnej zostały wcielone Księgi Wpisów prowadzone w kancelarii książąt mazowieckich (Metryka Mazowiecka), po inkorporacji w 1569 r. Wołynia, Kijowszczyzny i Bracławszczyzny do Korony dla tych obszarów zaczęto prowadzić w kancelarii koronnej nową serię ksiąg (Metryka Ruska lub Wołyńska), kontynuowaną do 1673 r. W kancelarii koronnej, począwszy od roku 1564 składano jeden egzemplarz lustracji dóbr królewskich.

Share:

Zespół jest udostępniony w całości na mikrofilmach. Część ksiąg udostępniona jest jako skany na stronie AGAD.

Reproduction:

Prawa własności należą do Skarbu Państwa. Reprodukowanie jest możliwe po uzyskaniu zgody Archiwum Głównego Akt Dawnych. W tych sprawach należy kontaktować się z kierownikiem oddziału informacji i udostępniania AGAD.

Property indexes:

Kancelaria KoronnaKsięgi Pieczętne (Sigillata)Księgi Poselstw (Libri Legationum)Księgi Sądów: Asesorskiego, Relacyjnego i SejmowegoKsięgi Sądu ReferendarskiegoKsięgi Spraw Publicznych (Kanclerskie)Księgi spraw ruskich (wołyńskich) (Metryka Ruska lub Wołyńska)Księgi Wpisów (Libri Inscriptionum)Księgi wpisów kancelarii mazowieckiej (Metryka Mazowiecka)Metrica RegniMetryka Koronna

How to cite:

AGAD, MK

Elaboration:

Opracowały Irena Sułkowska-Kurasiowa i Maria Woźniakowa.

Object collections:

Last modified:

Apr 4, 2014

All available object's versions:

https://demo.dl.psnc.pl/publication/613

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information